Preduzeće “Boja” d.o.o za cilj ima pružanje kvalitetnih usluga i zadovoljavanje potreba i zahteva svojih komintenata u vezi sa dizajnom, proizvodnjom, isporukom i ugradnjom sledećih proizvoda:

  • registarske tablice,
  • vertikalna saobraćajna signalizacija,
  • horizontalna saobraćajana signalizacija,
  • radna signalizacija

Koristeći moderan menadžment, inženjering i naučna dostignuća ispunjavaju se postavljeni ciljevi i očekivanja korisnika, investitora, vlasnika i zaposlenih.

Preduzeće “Boja” je posvećeno stalnom usavršavanju proizvodnje i usluga da bi se postiglo veće zadovoljstvo kupaca kao i da bi se osigurala usaglašenost sa zahtevima sistema menadžmenta kvaliteta i stalno napredovanje.

Naš cilj je ispunjavanje svih zahteva naših poslovnih partnera stalnim pružanjem visokog kvaliteta usluga.

Osnovni ciljevi politike kvaliteta su:

  • efektivnost sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima SRPS ISO 9001:2001, poštujući zakone, propise i standarde,
  • stalno usavršavanje sistema menadžmenta kvalitetom,
  • motivacija naših zaposlenih da preuzmu inicijativu u obavljanju svog posla,
  • razumevanje i podržavanje ciljeva naših poslovnih partnera,
  • obezbedjivanje uslova za konstantno usavršavanje zaposlenih,
  • pronalaženje i rešavanje problema da bi se izbeglo narušavanje kvaliteta usluga

Nesumnjivo poštujemo i cenimo sadašnje zahteve tržišta u vezi sa isporukom i kvalitetom proizvoda i usluga. Svesni smo da naš opstanak na tržištu zavisi od kvaliteta usluga koje pružamo u svakom trenutku, te se politika kvaliteta preispituje jedanput godišnje da bi se utvrdila efektivnost sistema i ciljeva politike kvaliteta.